Tříkrálová sbírka 2022

Děti nejen z řad hasičů se sešly v naší hasičárně v něděli 9.1. po obědě. Po přestrojení se "králové" se rozdělili do 7 skupinek, které se spolu s průvodci vydaly do obcí náležících k Dolní Přím. Kašpar, Baltazar a Melichar svou koledou popřání obyvatelům do nového a požádali o podporu Tříkrálové sbírky pořádané Charitou ČR.

Děkujeme všem, kteří sbírku podpořili.