Družstvo mužů

Družstvo mužů se pravidelně účastní soutěže v požárním útoku pořádanou okrskem č. 13.

Složení soutěžního družstva mužů

Jaroslav Nálevka                 sací koš

Michal Kašpar                      savice

Václav Burket                      stroj

Jiří Burket                           béčka

Radek Potůček                     rozdělovač

Michal Nálevka                     proud

Aleš Pavlík                           proud

 

Z členů sboru je vytvořena JPO V jmenovaná starostou Obce Dolní Přím Petrem Švastou  

Složení JPO V

Michal Nálevka - velitel

Václav Burket

Radek Potůček

Aleš Pavlík

Josef Blažej