Historie

Sbor dobrovolných hasičů Dolno a Horno Přímských byl založen 20. listopadu 1892. V matrice členů čestných, zakládajících a přispívajících je v tento den zapsáno 24 činných členů a 4 přispívající.

V dlouhé historii hasičského sboru na Dolním Přímě se střídala období úspěšnější s obdobími útlumu činnosti hasičů. Během celé historie výbor řešil vybavení sboru stříkačkami, nářadím, přilbami a oblečením, jejich opravu a údržbu. S požáry bojovali hasiči jen několikrát. V roce 1922 hořelo ve velkostatku Otty Harracha, v 90. letech v drůbežárně a na zámku. Hasiči se významně podíleli a podílejí na kulturním životě  obce.

V roce 1914 bylo navrženo rozdělení na dva samostatné sbory a 22. března 1914 se konala ustavující schůze Sboru hasičů Dolnopřímských. První světová válka přinesla jiné starosti a činnost hasičů byla utlumena.

Na oslavu 30ti letého trvání pořádal sbor hasičů na Dolním Přímě 9. července 1922 první veřejné okrskové cvičení, kterého se účastnily sbory prvního okrsku hasičské župy Nechanické  Dolní Přím, Horní Přím, Popovice, Lubno, Sobětuš, Třesovice, Mokrouvousy, Probluz.

Během druhé světové války i po válce se daří činnost hasičů udržet. Dochází k přejmenování sboru na místní jednotu ČSH a v roce 1954 na Československý svaz požární ochrany (ČSPO).  

Družstvo mladých požárníků bylo založeno v roce 1975. Po krátké pauze bylo družstvo mladých hasičů v roce 1999 obnoveno. Tentokrát už jako součást Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, které je od roku 1991 právním nástupcem Svazu požární ochrany a pokračovatelem organizací hasičstva působící na území Čech, Moravy a Slezska

 

V roce 1992 sbor pod vedením starosty pana Jiřího Bartušky oslavil 100 let od založení na  probluzském fotbalovém hřišti.

 

 

 

 

110 let od založení sboru jsme oslavili v roce 2002. Akce se konala v prostranství mezi zámkem, Nivou s.r.o. a hospodářskými objekty pana Pavlíčka. Pořádali jsme soutěž v požárním útoku v kategorii mužů, žen a mladých hasičů. Po rozdání pohárů a medailí panem starostou Vladislavem Vejmanem jsme se přesunuli k naší hasičárně, kde jsme  opékali prasátko.

Oslavy 120. výročí založení sboru jsme pořádali na louce pod Dolním Přímem. V rámci oslav jsme ocenili pamětním půllitrem současného i bývalé starosty sboru, nejstarší členy sboru. S velkým ohlasem se setkala výstava historických fotek.

 

V roce 2017 jsme při příležitosti 125. výročí založení sboru pořádali opět soutěž na louce pod Dolním Přímem, které se zúčastnily okolní sbory. Při této příležitosti jsme vytvořili a pamětníkům předali video se sestřihem oslav založení sboru.