Blahopřání

BLAHOPŘEJI

družstvu mladých hasičů k vítězství v Poháru náměstkyně starosty OSH HK ročník 2018-2019

Děkuji všem, kteří k tomuto vítezství přispěli.

.