Sbor dobrovolných hasičů Dolní Přím

                                            

Vítejte na stránkách SDH Dolní Přím.

Naleznete zde všechny informace o našem sboru a možná i něco navíc.

SDH Dolní Přím je pobočným spolkem SH ČMS a při své činnosti se řídí stanovami SH ČMS.

Ve sboru bylo v roce 2017 evidováno 90 členů včetně přispívajících, neplatících důchodců a mladých hasičů.

Nejstarším členem je pan Hurcyk, který v roce 2017 oslavil 95. narozeniny. 

V roce 2017 jsme oslavili 125. výročí založení.